Terapi

Hvorfor terapi?

Hvis vi er meget glade, vrede, kede af det, sårede eller lignende, er der i kroppen en handlingsmæssig impuls, som kommer af et behov, som vi ikke kan vælge om vi har eller ej. Vi kan kun vælge, hvad vi gør med den energi eller impuls, der følger med behovet.

Mange mennesker har imidlertid lært, ofte tidligt i barndommen, at det ikke er OK at reagere og råbe, når man er vred eller græde, når man er ked af det, eller endda le, når man er glad. Vi har i stedet lært at kontrollere og undertrykke vores følelsesmæssige reaktioner.

Bliver denne følelsesmæssige kontrol for stor, kan vi til sidst slet ikke mærke vores følelser, og vi oplever i stedet manglende livsglæde, fremmedgjorthed, meningsløshed, depression, ensomhed og angst.

I terapien genopdager man sine oprindelige følelser og får livskraften tilbage. Man lærer sine behov og følelser at kende, og man lærer at give udtryk for dem på en konstruktiv måde.

Er du mon særlig sensitiv?

Hvis man er særligt sensitiv, er man mere følsom over for stimuli end andre mennesker. 

Det er ikke kun en udfordring at være særligt sensitiv. Hvis du indretter dig hensigtsmæssigt i hverdagen, kan du få stor gavn af dette personlighedstræk.

Det gælder både oplevelser i den ydre verden og i det indre liv. Man bliver hurtigt overstimuleret. Samtidig er særligt sensitive mennesker også ofte kreative, begavede, dybsindige og har stor indlevelsesevne. Via terapi kan man lære nye måde at forholde sig positivt til sin særligt sensitive side.