Anbefalinger

“Effektive værktøjer, der klæder klienterne på til at møde livets udfordringer”

— Læge Gitte Rungholm

“Engagement og unik evne til at være til stede”

— Lægerne Moldrup og Toftdahl

“Stor grundighed og faglig indsigt, med fordomsfri, rummelig og meget kreativ tilgang”

— Socialrådgiver Thomsen og Galgaard


Klienters oplevelser:

“Jeg har fået mere livsglæde og ro”

Det lyder mærkeligt, men set i bakspejlet ud fra hvor jeg befinder mig den dag i dag – ville jeg virkelig ikke have været de svære perioder foruden. Karen kalder de svære perioder som “omvendte gave”.  Det har givet mig så mange flere lag og dybder i mit liv, som jeg slet ikke kan forestille mig, ikke at besidde i dag. Det har forhøjet min livskvalitet og min relation til andre mennesker omkring mig – og mest af alt skabt en kæmpe følelse af selvkærlighed, selvindsigt, selvrespekt og selvaccept.

— Mads, 27 år

“Vi er blevet meget bedre til at melde klart ud, sætte grænser og tage os tid til hinanden”

Parterapi hjalp os igennem en svær tid i vort ægteskab, hvor den ene part havde været utro.Vi fik hjælp os til at forstå hvorfor det skete, hvordan vi skulle komme igennem den krise det medbragte og ikke mindst hvordan utroskab undgås i fremtiden. Vi lærte at arbejde med vort forhold, med os selv som individer og huske på at tage voksentid med hinanden. Vi lærte at kommunikation er kommet for at blive.

— Kh Sus og Jens

“Føler mig ført mig tilbage til livet”

Du sagde til mig “om et par år vil du være glad for det, du nu er igennem” . Jeg tænkte, ” hvordan kan jeg være glad for så meget smerte, jeg er ved at dø, og hun siger, at jeg bliver glad for det”. I dag vil jeg ikke være det foruden. Jeg kom op til overfladen. Jeg blev ”vækket”. Jeg troede min smerte kun handlede om min skilsmisse og tabet af “manden i mit liv”, men det handlede om meget mere. 

Jeg fik lært, at når jeg følte noget ikke var ok, så VAR det ikke ok. At når nogen gjorde mig ked af det, så var det ikke kun mig, der var noget galt med. I dag kan jeg skelne følelserne vrede, sorg og skuffelse. Den gang var alle følelserne bare en stor knude i maven.

— Tak AM, 47 år

“Kontant på en kærlig måde”

Efter 25 års til stadighed voksende misbrug af alkohol, havde jeg valget mellem at dø af det eller gøre noget andet! Jeg kan ikke forlange, at nogen skal kunne forstå, hvor svært det er at vende tilbage til livet efter sådan en”bytur”, men du kunne, også selvom det ikke er misbrugere, der præger din hverdag. Her var én der forstod min smerte og med stor og dyrebar menneskelige indsigt, fik det mig på vaklende og usikre ben langsomt, men sikkert til at indse, at jeg sgu var god nok, og det lærte mig at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre og forsynede mig med værktøjer til at hjælpe mig til at gå på min nye vej. Så hvis terapi er opreklameret, så for min skyld gerne!!

— Tak fra Jan, nu ex-misbruger.

Anbefalinger:

Læge Gitte Rungholm

Jeg har siden 2004 som praktiserende læge haft et særdeles spændende, inspirerende og lærerigt tværfagligt samarbejde med Karen omkring mange af mine patienter i almen praksis. Karen mestrer at give klienterne en forståelse af sig selv, samt værktøj til håndtering af fremtidlige livsopgaver. Karen har et skarpt syn på svære problemstillinger og er behagelig enkel, konkret og direkte og let forståelig i sin fremlægning og tolkning af disse. Det gør at mine patienter har følt sig hørt, taget kærligt, men bestemt hånd om, samt har fået værktøj til at komme videre, selv når livet forekommer dem noget vanskeligt.

Desuden har en del par og deres familie haft stor glæde og forøget livskvalitet efter samtaler hos Karen, hvor de har følt sig hjulpet og ”klædt på” til de, til tider svære udfordringer livet som par, familie og sammenbragt familier byder på.

Karen er yderst professionel i sit arbejde. Hun er et varmt menneske og hendes tilgang til mennesker er præget af respekt, indlevelsesevne og omsorg. Hun har en smittende dejlig humor og vækker nemt tillid. Et vindende kreativt menneske med stor faglig dygtighed.

Jeg giver Karen min bedste anbefaling.
Praktiserende læge, Gitte Rungholm

Praktiserende læger Karin Moldrup og Hans Toftdahl

Vi haft den glæde at have Karen Hørup ansat i vores klinik fra maj t.o.m. december 2010. Karen har med stort engagement og berigende tilstedeværelse hjulpet med vores patientsamtaler i forbindelse med behov for kognitiv terapi. Noget vi alle i klinikken har sat stor pris på, ligesom vores patienter alle har været glade for at komme hos Karen og tillige har meldt tilbage, at de klart har kunnet profitere af forløbene hos hende.

Det er med stor beklagelse, at vi har måttet opsige vores samtale-praksis med Karen. Det er ikke med vores gode vilje, men fordi samtaletaksterne er bortfaldet fra Regionens side.

Karen vil med sit gode humør, viden indenfor det kognitive felt og sin unikke evne til at være tilstede, i det hun laver, være savnet i klinikken, både hos personale og hos vore patienter.  

Med venlig hilsen
Lægerne Moldrup & Toftdahl.

Projektafdelingen ungdomscentret Århus:

Karen Hørup har været tilknyttet som kontaktfamilie i projekt værtsfamilie og kontaktfamilie for unge.

Ved opstart som kontaktfamilie oplevede vi, at karen var god til at introducere en god stemning med et imødekommende, nærværende og personligt engagement.

I kontaktetablering med den unge vidste Karenstor grundighed i forhold til at forventnings-afstemme. Karen var meget bevidst og fagligi sin vudering af opgaven. Karen har en terapeutisk uddannelse og erfaring med unge.

Det ser vi tydeligt vise sig i hendes fordomsfri og rummelige tilgang til den unge.Karen udviser stor faglig indsigt, autencitet og tilstædeværelse på en god og tryghedsskabende måde. Hun er meget åben og har mange kreative ideer at bringe ind i samtalen. Det er vores indtryk, at hun har mange forskellige redskaber at gøre brug af. Vi har oplevet at den unge er vokset af den betydning karen har givet den unge. Det har hver gang været en fornøjelse at sparre med Karen. Vi vil herfra give Karen de bedste anbefalinger.

Med venlig hilsen
Projektleder Sigrid Thomsen og Helle Galsgaard. Projektadf. Ungsomscentret Århus

Socialrådgiver Dorte Graversen Buhl

Mit kendskab til Karen Hørup beror på en del års samarbejde, i det jeg gennem årerne har henvist både voksne og unge til hende.

Min erfaring er, at Karen besidder kompetencer og faglige kvaliteter, som hun på bedste vis anvender i sin egenskab som terapeut.

Med hendes store faglighed og menneskelige indsigt, empati og ikke mindst med hendes behagelige væsen, følger hun mennesker i den proces det er, at lære at leve i overensstemmelse med sig selv og andre. 

Karen besidder evner og kvaliteter som gør, at hun er i stand til at hjælpe mennesker der finder livet svært på den ene eller anden måde. Hun møder det enkelte menneske lige der hvor vedkommende befinder sig, uddeler redskaber således, at den enkelte bliver i stand til at møde situationer der er svære at håndtere.

Socialrådgiver
Dorte Graversen Buhl